a k t u a l i z a c e  26. 8. 2019      

     

Pro stánkaře

Vážený obchodníku,

Děkujeme Vám za projevený zájem o účast na tradiční Žatecké Dočesné, která se uskuteční v pátek a sobotu 5. 9. – 6. 9. 2008 (předpokládaný začátek programu pátek 18:00 – 24:00 hod, sobota 10:00 – 24:00 hod).

Mapa

Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o tyto slavnosti z řad návštěvníků, obchodníků i prodejců, jsme nuceni vzhledem k omezené kapacitě náměstí přistoupit k regulaci podnajímané plochy pro umístění prodejních stánků tak, aby se zvětšila volná plocha pro návštěvníky.
Omezení spočívá v menším množství rozmístěných stánků, pečlivém výběru prodejců a zpřísnění dodržování propozic a následném sankciování. Vezměte prosím na vědomí následující podmínky pořadatele pro stánkový prodej:

Zóna I. – hlavní náměstí (prostor od radnice směrem k ulici Obránců Míru)
Prostor je určen výhradně pro umístění stánků pivovarů a stánků s občerstvením
1. V tomto prostoru bude upřednostněno umísťování stánků stylových. Jen ve zvláštních případech bude povoleno umístění pojízdných prodejen či karavanů a tyto musí být vybaveny nájezdem na obrubníky chodníků.
2. Poplatek za plochu pro umístění stánku na oba dva dny je 10.000,-Kč za prostor o šířce 3 m a max. hloubce 3m. Každý další započatý metr čtverečný je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Do pronajímané plochy se započítávají lavice, stoly, grily, slunečníky i přístřešky nad stánky. 3. Je zakázán prodej jakéhokoliv točeného piva všech značek a druhů, povolen je pouze prodej plechovkového piva.
4. Vjezd pro zřízení stánku a zásobování bude umožněn výhradně v pátek v době 7:00 - 16:00 hodin, v sobotu pak v době 7:00 - 9:00 hodin.
5. Mimo dobu nezbytnou k zásobování není možno vozidla parkovat v areálu slavností, ani v případě, že jsou součástí prodeje.
6. Parkování vozidel stánkářů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Nákladní (vzdál. 100m od centra), vždy pouze jedno vozidlo k jednomu prodejnímu stánku.

Zóna II. – centrum (část Hošťálkova nám., vedle a za radnicí, autobusové nádraží)
Prostor je určen pro stánky pivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením s možností čepovat pivo
1. V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků nebo pojízdných prodejen či karavanů, ale vždy pouze jedno prodejní vozidlo pro jednoho prodejce, v žádném případě nebude akceptováno zásobovací vozidlo. Pojízdné prodejny či karavany musí být vybaveny nájezdem na obrubníky chodníků.
2. Poplatek za umístění stánku na oba dva dny je 10.000,-Kč za prostor 3 x 3m. Za každý započatý metr čtverečný navíc je poplatek 500,-Kč. Do pronajaté plochy se započítávají lavice, stoly, grily, slunečníky i přístřešky nad stánky a všechny další předměty, které patří do celkové plochy stánku.
3. Vjezd pro zřízení stánku a zásobování bude umožněn výhradně v pátek v době 7:00 - 16:00 hodin, v sobotu pak v době 7:00 - 9:00 hodin.
4. Mimo dobu nezbytnou k zásobování není možno vozidla parkovat v areálu slavností, ani v případě, že jsou součástí prodeje.
5. Parkování vozidel stánkářů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Nákladní (vzdál. 100m od centra), vždy pouze jedno vozidlo k jednomu prodejnímu stánku.
6. Upomínkové předměty mimo občerstvení (korálky, trička, paruky, hračky a další obdobné zboží) je umístěno pouze v zóně II. a III. Poplatek za umístění stánku na jeden den je 2.000 Kč za prostor 3x3m + 300,- Kč za každý započatý metr čtverečný navíc.

Zóna III. – Letní kino (ulice Vrchlického – pouze v sobotu 6.9.2008)
Prostor je určen pro stánky pivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením s možností čepovat pivo
1. V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků nebo pojízdných prodejen či karavanů, ale vždy pouze jedno prodejní vozidlo pro jednoho prodejce, v žádném případě nebude akceptováno zásobovací vozidlo.
2. Poplatek za umístění stánku na tento den je 3.000,- za prostor 4 x 4m. Za každý další započatý metr čtverečný navíc je poplatek 200,-Kč. Do pronajaté plochy se započítávají lavice, stoly, grily, slunečníky i přístřešky nad stánky a všechny další předměty, které patří do celkové plochy stánku.
3. Vjezd pro zřízení stánku a zásobování bude umožněn v sobotu od 7:00 do 10:00 hodin. Mimo dobu zásobování není možno vozidlo parkovat v areálu slavností, ani v případě, že je součástí prodeje.
4. Parkování vozidel stánkářů bude umožněno na parkovišti před areálem Letního kina v ulici Vrchlického, pro jeden prodejní stánek bude vždy zajištěno jedno parkovací místo pro jedno vozidlo.

Vezměte prosím dále na vědomí ostatní důležité pokyny pro zdárný a nekonfliktní průběh konání slavností:
1. V průběhu slavností je zakázáno prodávat hračky plněné výbušným plynem, ostré předměty (např. jakékoli nože), zbraně, či jejich repliky a nápoje ve skleněných obalech.
2. Součástí ceny za stánkový prodej je zajištění el. proudu s max. příkonem 3500W (16A), v případě potřeby většího odběru elektrické energie včetně požadovaného příkonu je nutno toto zdůraznit v přihlášce, která je součástí těchto podmínek. Příkon nad rámec 3500W je zpoplatněn částkou 1000,- Kč.
3. Cenu za stánkový prodej je nutno uhradit nejpozději do 22. 8. 2008.
4. Veškeré stánky budou po dobu konání slavností viditelně označeny přiděleným číslem stánku, které bude s povolením ke vjezdu prodejci zasláno poštou 2-3 dny před konáním slavností.
5. Přívod ke stánku musí být proveden třívodičovým kabelem o dostatečném průřezu a nesmí být v rozporu s platnými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu.
6. UPOZORNĚNÍ POUZE PRO STÁNKY PRODÁVAJÍCÍ CUKROVINKY, PERNÍKY, ATD.: alespoň 25% sortimentu těchto stánků musí mít tématiku související s Dočesnou v Žatci (např. perníky ve tvaru chmelových šišek, pivních půllitrů, zboží propagující město Žatec a Dočesnou, zboží s nápisy např. „Dočesná“, „Z Dočesné v Žatci“ apod.)

Za zvláště hrubé porušení průběhu slavností se považuje:
- parkování vozidel v celém areálu slavností a na místech, kde to není povoleno
- odběr el. proudu v rozporu s vyhláškou a povoleným max.odběrem
- prodej točeného piva na náměstí Svobody
- umístění mimo vymezené místo, či překročení rozměru vymezeného místa

V takovém případě bude prodejce okamžitě a bez náhrady vykázán městskou policií z areálu slavností!

Kontakt na pořadatele stánkového prodeje:
Městské divadlo Žatec
Dvořákova 27
Žatec
438 01
tel. 415 710 519
stanky@divadlozatec.cz

Kontakt na záchranáře: p. Jurnečka : 777 222 150, 777 987 150
hasiče : p. Staněk : 721 360 560, 777 653 910
elektrikáře : p. Vodňanský : 724 636 127

Soubory
Oslovovací dopis 2008 ve formátu .doc
Závazná přihláška ve formátu .doc