!! Přihláška pro stánkaře pro rok 2016 zde - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ !!

!! Přihláška pro stánkaře pro rok 2016 zde - NÁMĚSTÍ PROKOPA HOLÉHO !!

V Žatci dne 12.4.2016

Vážený obchodníku,

Děkujeme Vám za projevený zájem o účast na tradiční Žatecké Dočesné, která se uskuteční v pátek a sobotu 2. 9. – 3. 9. 2016.
(předpokládaný začátek programu pátek 18:00 – 24:00 hod, sobota 10:00 – 24:00 hod)
Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o tyto slavnosti z řad návštěvníků, obchodníků i prodejců, jsme nuceni vzhledem k omezené kapacitě náměstí přistoupit k regulaci pronajímané plochy pro umístění prodejních stánků tak, aby se zvětšila volná plocha pro návštěvníky. Omezení spočívá v menším množství rozmístěných stánků, pečlivém výběru prodejců a zpřísnění dodržování propozic a následném sankciování.
Vezměte prosím na vědomí následující podmínky pořadatele, podle kterých se řídí stánkový prodej.

Věnujte prosím pozornost nově vzniklým podmínkám v souvislosti s platbou za stání a nově zřízeným akreditačním střediskem:

Zóna I. – hlavní náměstí (prostor na náměstí Svobody od radnice směrem k ulici Obránců Míru)
Prostor je určen především pro umístění stánků pivovarů a stánků s občerstvením.
1. V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků nebo pojízdných prodejen či karavanů, ale vždy pouze jedno prodejní vozidlo pro jednoho prodejce, v žádném případě nebude akceptováno zásobovací či skladovací vozidlo. Pojízdné prodejny či karavany musí být vybaveny nájezdem na obrubníky chodníků.             
2. Poplatek za plochu pro umístění stánku s občerstvením na oba dva dny slavností je 11.000,-Kč za prostor o šířce 3m a max. hloubce 3m. Každý další započatý metr čtverečný je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28.7.2016. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2016 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.

    Posezení kryté i nekryté pro konzumenty, tedy stoly a lavice před stánkem, stejně jako plocha  pod prodejními okny – tzv. kšilty jsou také zahrnuty do celkové pronajaté plochy a jako takové jsou zpoplatněny.
3. Obchodníkům a stánkařům je zakázán prodej jakéhokoliv točeného piva všech značek a druhů, povolen je pouze prodej plechovkového piva. Prodej točeného piva je povolen  pouze pro nasmlouvané pivovary.
4. Vjezd pro zřízení stánku a zásobování bude umožněn výhradně v pátek od 10:00 - 16:00 hodin, v sobotu od 7:00 - 9:00 hodin, a to pouze s platným povolením ke vjezdu, vydaným Městským divadlem v Žatci.
5. Mimo dobu nezbytnou k zásobování není možno vjet vozidlem do areálu slavností ani v areálu vozidlo parkovat, ani v případě, že jsou součástí prodeje.
    6. Parkování vozidel stánkařů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Nákladní (vzdálenosti 100m od centra), vždy pouze jedno vozidlo k jednomu prodejnímu stánku.

Zóna II. – centrum (část Hošťálkova nám., vedle a za radnicí, Dvořákova ulice)
Prostor je určen pro stánky pivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením s možností čepovat pivo.
1. V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků nebo pojízdných prodejen či karavanů, ale vždy pouze jedno prodejní vozidlo pro jednoho prodejce, v žádném případě nebude akceptováno zásobovací či skladovací vozidlo. Pojízdné prodejny či karavany musí být vybaveny nájezdem na obrubníky chodníků.
2. Poplatek za plochu pro umístění stánku s občerstvením na oba dva dny slavností je 11.000,-Kč za prostor o šířce 3m a max. hloubce 3m. Každý další započatý metr čtverečný je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28.7.2016. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2016 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.

Posezení kryté i nekryté pro konzumenty, tedy stoly a lavice před stánkem, stejně jako plocha pod prodejními okny – tzv. kšilty jsou také zahrnuty do celkové pronajaté plochy a jako takové jsou zpoplatněny.
3. Stánky s upomínkovými předměty mimo občerstvení (například korálky, trička, paruky, hračky a další obdobné zboží) jsou umístěny pouze v této zóně II. Poplatek za umístění takového stánku na oba dva dny slavností je 4.000 Kč za prostor 3x3m. Každý další započatý metr čtverečný, včetně reklamních, propagačních poutačů či stojanů s vystaveným zbožím je zpoplatněn částkou 300,-Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28.7.2016. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2016 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.

4. Vjezd pro zřízení stánku a zásobování bude umožněn výhradně v pátek od 10:00 - 16:00 hodin, v sobotu od 7:00 - 9:00 hodin, a to pouze s platným povolením ke vjezdu, vydaným Městským divadlem v Žatci.
5. Mimo dobu nezbytnou k zásobování není možno vjet vozidlem do areálu slavností ani v areálu vozidlo parkovat, ani v případě, že jsou součástí prodeje.
6. Parkování vozidel stánkařů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Nákladní (vzdálenosti. 100m od centra), vždy pouze jedno vozidlo k jednomu prodejnímu stánku.

Zóna III. – náměstí Prokopa Velkého, areál letního kina

Prostor je určen pro stánky pivovarů, rodinných pivovarů a minipivovarů, stánky s drobným zbožím a občerstvením bez možnosti čepovat pivo (platí pro náměstí Prokopa Velkého) a stánky s občerstvením s možností čepovat pivo (platí pro areál letního kina).
1. V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků o maximálních rozměrech 3x3m. Prioritně je prostor náměstí Prokopa Velkého určen pro stánky minipivovarů a drobnějších rodinných pivovarů. Automobil u stánku nebude kvůli omezené ploše akceptován. Prodejcům bude umožněno parkování v blízkosti náměstí.

2. Poplatek za plochu pro umístění stánku s občerstvením na oba dva dny slavností je 5.000,-Kč za prostor o šířce 3m a max. hloubce 3m. Každý další započatý metr čtverečný je zpoplatněn částkou 500,-Kč. Plocha pod prodejními okny – tzv. kšilty je také zahrnuta do celkové pronajaté plochy a jako taková je zpoplatněna. Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28.7.2016. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2016 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.


3. Stánky s upomínkovými předměty mimo občerstvení (například korálky, trička, paruky, hračky a další obdobné zboží). Jsou zpoplatněny částkou na oba dva dny slavností 2.000 Kč za prostor 3x3m. Každý další započatý metr čtvereční, včetně reklamních, propagačních poutačů či stojanů s vystaveným zbožím je zpoplatněn částkou 300,-Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni 28.7.2016. Při platbě v pozdějším termínu bude částka navýšena o 2.000-, Kč. Všechny faktury, které nebudou do 28.7.2016 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.


4. Vjezd pro zřízení stánku a zásobování bude umožněn výhradně v pátek od 10:00 - 16:00 hodin, v sobotu od 7:00 - 9:00 hodin, a to pouze s platným povolením ke vjezdu, vydaným Městským divadlem v Žatci. Mimo dobu nezbytnou k zásobování není možno vjet vozidlem do areálu slavností ani v areálu vozidlo parkovat.

6. Parkování vozidel stánkařů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Nákladní (vzdálenosti. 100m od centra), vždy pouze jedno vozidlo k jednomu prodejnímu stánku. Pro zónu III. bude navíc zřízeno parkování v ulici Jaroslava Vrchlického.

Vezměte prosím dále na vědomí ostatní důležité pokyny pro zdárný a nekonfliktní průběh konání slavností:
1. V průběhu slavností je zakázáno prodávat hračky plněné výbušným plynem, ostré předměty (např. jakékoli nože), zbraně, či jejich repliky a nápoje ve skleněných obalech.
2. Součástí ceny za stánkový prodej je zajištění jedné přípojky el. proudu dle řádně vyplněné přihlášky do vzdálenosti 50 metrů. Organizátor neodpovídá za případné výpadky způsobené přetížením, je proto možné zajistit si vlastní zdroj elektrické energie. V případě potřeby většího odběru elektrické energie nebo požadovaného příkonu je nutno toto zdůraznit v přihlášce, která je součástí těchto podmínek. Příkon nad rámec 3.600W je zpoplatněn.

  3. Organizátor dále zajistí pitnou vodu a používání WC zdarma.  Pitná voda pro pivovary, prodejce a stánkaře je zajištěna v prostoru veřejných záchodků vyhrazených pro vozíčkáře a invalidy, nacházející se za budovou radnice na Hošťálkově náměstí a dále z veřejných pítek na nám. Svobody, na Kruhovém náměstí, v ulici Dvořákova, na náměstí Prokopa Velkého a v areálu letního kina. WC pro obsluhující personál pivovarů, stánkařů a prodejců jsou umístěna ve zděné budově za radnicí na Hošťálkově náměstí a jsou přístupna zdarma po předložení zvláštní vstupenky vydané hlavním pořadatelem. Všechna uvedená místa jsou vyznačena na mapě, která je součástí programového letáku.
4. Kotvení stanů do podloží pomocí hřebů je zakázáno, jakékoliv kotvení je nutno předem konzultovat s pořadatelem, uvést přesný popis a specifikaci kotvení a vyžádat si písemné povolení od pořadatele. V žádném případě není dovoleno rozebírat či narušovat dlažbu komunikace či chodníků.

5. Od roku 2016 se nově nebudou povolenky k vjezdu posílat poštou před konáním slavností, ale budou osobně předány ve speciálně zřízeném akreditačním středisku a to ve čtvrtek 1.9.2016 od 17.00 do 20.00 a v pátek 2.9.2016 od 7.00 do 13.00. Přesná adresa akreditačního střediska spolu se souřadnicemi GPS bude stánkaři zaslána po zaplacení faktury - platba možná buď osobně v kanceláři Městského divadla v Žatci nebo fakturou na číslo účtu.

6. Akreditačním střediskem je míněn speciálně zvolený prostor, kam se dostaví v den nájezdu na akci každý stánkař. Zde se legitimuje a na základě zaplaceného poplatku za stání obdrží veškeré potřebné dokumenty (povolenky k vjezdu, povolenky na WC, povolení k prodeji). Platba na místě možná jen s poplatkem za pozdní platbu ve výši 2.000-, Kč.
5. Cenu za stánkový prodej je nutno uhradit nejpozději do 28. 7. 2016.  Místo bude přiděleno až po zaplacení poplatku!! V případě nezaplacení poplatku do stanoveného termínu bez případné omluvy je toto nabídnuto jiným zájemcům.
6. Veškeré stánky budou po dobu konání slavností viditelně označeny přiděleným číslem stánku, které bude po zaplacení poplatku za stání spolu s povolením ke vjezdu a vstupenkou na WC prodejci zasláno poštou několik dní před konáním slavností . osobně předáno při příjezdu na slavnosti ve speciálním akreditačním středisku (přesná adresa akreditačního střediska spolu se souřadnicemi GPS bude stánkaři zaslána po zaplacení faktury).
7. Prodejci a stánkaři zodpovídají za správné a výrobcem či distributorem stanovené bezpečnostní doporučení při provozu a zajištění tlakových nádob a hořlavin,  za bezpečnost při jejich instalaci a provozu a za skladování mimo dosah návštěvníků.
8. V případě zrušení účasti na Dočesné do sedmi dní před konáním, si organizátor účtuje storno poplatek ve výši 1.000,- Kč, spojený s administrativními poplatky. Storno poplatek bude odečten od celkové částky za stánkové místo v případě vracení peněz z důvodů neúčasti.
9. V případě, že bude v prostoru pronajaté plochy používáno audio-video zařízení, nesmí jeho provozování rušit program na jednotlivých scénách nebo obtěžovat hlukem okolní stánky. Pořadatel má v tomto případě právo požadovat ukončení projekce.
10. Přívod ke stánku musí být proveden třívodičovým kabelem o dostatečném průřezu a nesmí být v rozporu s platnými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu.


UPOZORNĚNÍ POUZE PRO STÁNKY PRODÁVAJÍCÍ CUKROVINKY, PERNÍKY, ATD.: alespoň 20% sortimentu těchto stánků by mělo být na tématiku související s Dočesnou v Žatci (např. perníky ve tvaru chmelových šišek, pivních půllitrů, zboží propagující město Žatec a Dočesnou, zboží s nápisy např. „Dočesná“, „Z Dočesné v Žatci“ apod.) 

   Za zvláště hrubé porušení průběhu slavností se považuje :
- parkování vozidel v celém areálu slavností a na místech, kde to není povoleno
              - odběr el. proudu v rozporu s vyhláškou a povoleným max. odběrem
- prodej točeného piva na náměstí Svobody v zóně I.
- umístění mimo vymezené místo, či překročení rozměru vymezeného místa
- jakékoli poškozování či znečištění dlažby nebo povrchu
- prodej zboží v rozporu s platným tržním řádem slavností

    V takovém případě bude prodejci okamžitě pořadatelem zakázán prodej a bez nároku na náhradu
    vzniklé škody vykázán městskou policií z areálu slavností!!!

Kontakt na pořadatele stánkového prodeje:

Mgr. Veronika Košťáková

mob.: 606 718 944
tel.: 415 710519
stanky@divadlozatec.cz

Tržní řád pro dobu konání Žatecké Dočesné 2015
Článek 1
Prodej na Žatecké Dočesné mohou provádět:
a) organizace a soukromí podnikatelé v rámci jim daného oprávnění v obchodní činnosti, kteří jsou smluvně zmocněni hlavním pořadatelem slavností
 
Článek 2
Prodej na Žatecké Dočesné je možný za těchto podmínek:
a) prodávat potraviny a poskytovat občerstvení lze pouze za dodržení platných právních předpisů v oblasti potravinového práva 
b) prodávající musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění
c) prodejní stánky musí být opatřeny názvem a adresou prodávající firmy
d) při prodeji zboží občany (tedy nikoli firmami) musí být stánek označen jménem a adresou prodávajícího
e) prodávané zboží musí být viditelně označené cenami
f) v případě, že prodávající zajišťuje prodej grilovaného, pečeného či smaženého zboží na dřevěném uhlí, oleji či plynu, musí být pod tímto zařízením instalována nepropustná nehořlavá podložka (například linoleum), která zabrání poškození povrchu vymezeného místa. Při použití hořlavin, nebo plynových nádob je prodejce odpovědný za bezpečný provoz a uložení mimo dosah návštěvníků a musí respektovat veškeré nařízení výrobce či distributora o použití a skladování.

g) prodejce, který používá k úpravě potravin dřevěné uhlí, či olej, se musí prokázat nádobou určenou na zpracování vzniklého odpadu (popel, přepálený olej)
h) v případě, že prodávající zničí či poškodí stávající povrch vyhrazeného místa (mechanické poškození, vyndané kostky, vyvrácený obrubník, znečištění od oleje, apod.) bude místo uvedeno do původního stavu odbornou firmou a částka za opravu bude vymáhána na prodejci. Vyhrazené místo bude při předání prodejci i při zpětném předání vyfotografováno pověřeným pracovníkem. Tato fotografie bude sloužit jako důkazní materiál v případě vzniklé škody na majetku města.

ch) prodávající je povinen si předem zajistit vlastní pytle na odpadky, kterými je se musí prokázat případné kontrole ze strany pořadatele


Článek 3
Prodávající je povinen
a) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené
b) ovoce a zelenina musí být prodávány na vhodných podložkách, nikoli přímo na zemi
c) potraviny musí být uloženy nejméně 70 cm nad zemí a musí být chráněny před znečištěním. Potraviny rychle se kazící musí být dopravovány v chladírenských nebo izotermických boxech

d) Prodávající je povinen si předem zajistit vlastní pytle na odpadky


Článek 4
Ostatní ujednání
a) prodej není povolen osobám mladším 15let
b) prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele
c) prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků potravinového práva. Obecně je dána odpovědnost provozovatelů v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, čl. 17.
d) zboží se prodává za smluvní ceny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb.
e) výše poplatku za prodejní místo je stanovena v úvodu těchto pravidel, poplatek za stánkový prodej se vybírá buď v Městském divadle Žatec u paní Veroniky Košťákové, nebo poukázáním na účet Městského divadla uvedeného na faktuře.
 
Článek 5
Organizace a řízení provozu při prodeji na Žatecké Dočesné
Organizátoři a pořadatelé akce se na vyzvání prokáží platným průkazem vydaným hlavním pořadatelem akce – Městským divadlem Žatec. (šéfíčku, ten nemáme a je dobré ho nějak vymyslet – vážně ho už několikrát po nás chtěli nějací prudiči a já se nemám jak prokázat, že jsem zaměstnanec – klidně si nějaký vyrobím, ale dám vám ho ke schválení a podpisu )
Organizaci prodeje na Žatecké Dočesné řídí určení pracovníci pro zajištění stánků pod vedením paní Košťákové, kteří:
- určují prodejní místa prodávajícím, kteří splňují všechny podmínky pro prodej stanovené ve smlouvě a v tomto tržním     
  řádu
-vybírají a kontrolují poplatky z místa
-kontrolují dodržování daných směrnic pro prodej
   -kontrolují dodržování ohraničení plochy prodejního místa dle sepsané smlouvy
   -kontrolují dodržování zákazu prodeje točeného piva pro prodejní stánky v zóně I (náměstí Svobody)

- kontrolují přípojné vedení a přidělenou zásuvku pro prodejní stánky

Článek 6
Kontrola prodejních míst na Žatecké Dočesné
a) Kontrolu prodejních míst provádějí kontrolní orgány k tomu oprávněné ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

b) Při kontrolách prováděných kontrolními a inspekčními orgány se prodávající osoba musí prokázat:
        -    potvrzením o zaplacení poplatku za určené prodejní místo
        -    občanským průkazem
        -    registrací nebo živnostenským oprávněním
        -    při prodeji potravin a podávání občerstvení nabývacími doklady
        -    platnou revizní zprávou o elektrických spotřebičích a elektrických rozvodech v prodejním stánku
c) V případě porušení tržního řádu a platných hygienických norem jsou kontrolní orgány krajské hygienické stanice oprávněny na maximální dobu 2 dní okamžitě pozastavit výkon činnosti a ve spolupráci s Policií České republiky vykázat prodejce z areálu slavností, případně pod jejím dozorem odstranit pořadatelem prodejní stánek z areálu, čímž prodejci nevzniká žádný nárok na náhradu či kompenzaci. V případě neuposlechnutí se vystavuje prodejce trestnímu stíhání a organizátor nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou s odstraněním stánku.

Svým podpisem potvrzuji souhlas s výše uvedenými pravidly a pokyny ke stánkovému prodeji a bez výhrady je beru na vědomí. V případě porušení těchto pravidel souhlasím s ukončením smluvního vztahu a v případě hrubých či opětovných porušení jsem si vědom okamžitého zákazu prodeje a odstranění prodejního stánku z areálu slavností bez jakéhokoliv nároku na náhradu vzniklé škody. Tímto žádám o zařazení do užšího výběru na slavnosti 59. Žatecká Dočesná 2016 a o zaslání smlouvy.

jméno a adresa stánkaře, kontaktní telefon, e- mailová adresa, podpis.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO STÁNKU NA AKCI 59. ŽATECKÁ DOČESNÁ 2016


Jméno a příjmení:……….……………………………………………………………………………

Název firmy:…………………………………………………………..IČO:………………..............

Adresa:.………………………………………………………………………………………………

Tel. číslo:……………………………………E-mail:….…………………………………………….

Sortiment:…………………………………………………………………………………………….

Rozměry stánku včetně oje, lavic, stolů, grilů, slunečníků, přístřešků nad stánky-tzv. kšiltů, atd.

Zde zakreslete půdorys Vaší prodejní plochy s přesnými rozměry:

O umístění stánku rozhoduje pořadatel

V případě nevyplnění uvedených informací může být přihláška považována za neplatnou!

Požadavky na odběr elektrické energie (hodící se označte křížkem):

V ceně podnájmu plochy za stánek je jedno přípojné místo 240V, s příkonem do 3.600W (16A), která může být v případě nedostatku volných přípojek el. energie sdílená s ostatními stánkaři. V případě nevyplnění požadovaného odběru zaniká nárok na odběr elektřiny.

Pro 240V


1x 240V (standardní el.zásuvka)

V ceně


2x 240V

500 Kč


3x 240V max. do 16A

1000 Kč

Pro 400V


1 zásuvka 16A/400V (pětikolík)

1500 Kč


1 zásuvku 32A/400V (pětikolík)

2000 KčNepotřebuji elektrickou energii


Zvláštní požadavky na umístění stánku (máte-li nějaké):……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

K této přihlášce přiložte kopii živnostenského listu a fotografii Vašeho stánku (pokud jste nám tyto podklady již nezaslali), jinak nebudete zařazeni do výběru prodejních stánků!

Tuto přihlášku prosím vyplňte a podepište a spolu s podepsanými pokyny pro stánkařezašlete na adresu Městského divadla Žatec.

Svým podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se podrobně seznámil s provozními podmínkami a bez výhrady souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami prodeje a s Tržním řádem na Žatecké Dočesné 2016. Jsem si vědom důsledků, které pro mě vyplývají v případě jejich porušení.


V…………………………… Datum:………………………………….


……………………………………………………..

podpis stánkaře, popř. razítko firmy a podpis jejího majitele

!! Přihláška pro stánkaře pro rok 2016 zde - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ !!

!! Přihláška pro stánkaře pro rok 2016 zde - NÁMĚSTÍ PROKOPA HOLÉHO !!